Prirodnim putem do zdravlja.

Apiflora d.o.o Sarajevo

Bosnian English

Naziv propolis dolazi od grčkih riječi PRO - pred i POLIS - grad, što u slobodnom prijevodu znači predgrad ili obrana grada. Naziv opravdava ulogu propolisa u košnici. On pčelama služi kao građe- vinski materijal za zatvaranje rupa i pukotina, za- štitu od prodora vlage, vjetra, nepoželjnih kukaca i životinja, koje svojom nazočnošću uznemiravaju ili ugrožavaju život i rad u košnici. Pored opisane zaštite, izuzetno je važna njegova higijensko-sani- tarna uloga, jer upravo način života pčela diktira strogu higijenu, primjerenu čistoću i red u košni- ci. Svojim visokovrijednim sastavom i osobinama propolis pruža široke terapijske učinke što je po- tvrđeno znanstvenim ispitivanjima.
Propolis nastaje od sitnih čestica aromatične smo- le koju pčele medarice (Apis mellifera var.) sakuplja- ju s lisnih pupoljaka bilja miješajući ga sa sekretom svojih čeljusnih žlijezda i česticama voska.
U svom sastavu propolis sadrži 55% smole, 30% voska, 10% aromatičnih i eteričnih ulja te 5% pe- luda. Od vitamina treba izdvojiti B1, B2, B6, C, E, pantotensku i nikotinsku kiselinu, a od minerala, natrij, kalij, magnezij, kalcij, cink, željezo, mangan, nikal, bakar, stroncij, kobalt, molibden, vanadij i dr.
Djelotvorne sastavnice propolisa možemo svrstati u nekoliko grupa od kojih se izdvajaju flavonoidi i fenolne kiseline. Najpoznatiji flavonoidi nađeni u propolisu su: galangin, kvercetin, pinocembrin, pinobaksin, kizin i dr. Njima se pripisuje najveća djelotvornost propolisa. Znanost je potvrdila em- pirijske teze da propolis ima antibakterijsko, anti- fungalno, antivirusno, antiflogističko, antitoksično, lokalno anestetsko te biostimulativno i imunomo- dulatorno djelovanje. Sva ova svojstva daju propo- lisu osobine prirodnog antibiotika.
Važno je istaknuti da je propolis neškodljiv za ljud- ski organizam te da su alergijske reakcije i rezisten- cija na njega vrlo rijetki.
Preparati s propolisom koriste se peroralno, a pri- kladni su i za vanjsku primjenu na koži i sluznici.
Svi preparati s propolisom mogu se koristiti kako u akutnim bolesnim stanjima, tako i kod kroničnih oboljenja. Pojedini preparati služe i u preventivne svrhe, a mogu se koristiti uz terapiju koju prepisuje liječnik.